Onderzoek Vilans bevestigt: Leefstijlmonitoring ontlast mantelzorgers

U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws | Onderzoek Vilans bevestigt: Leefstijlmonitoring ontlast mantelzorgers

Onderzoek Vilans bevestigt: Leefstijlmonitoring ontlast mantelzorgers

29 september 2016

Vilans onderzocht binnen het project Leefstijlmonitoring in Friesland gedurende 300 dagen de ervaringen van mantelzorgers en casemanagers dementie met Leefstijlmonitoring. Leefstijlmonitoring blijkt vooral meerwaarde te hebben voor mantelzorgers; het zorgt bij de meerderheid van de mantelzorgers voor meer gerustheid en minder belasting.

Doel van het onderzoek in Friesland was inzicht krijgen in de ervaringen van mantelzorgers en casemanagers met Leefstijlmonitoring, waaronder de frequentie en manier van het gebruik en de meerwaarde. Daarnaast werd onderzocht in hoeverre de toepassing van leefstijlmonitoring tot een reductie in de ervaren belasting leidt bij mantelzorgers van mensen met dementie. Het onderzoek bestond uit kwalitatief en kwantitatief onderzoek in de vorm van interviews en vragenlijsten.

Onderzoeksresultaten Leefstijlmonitoring Friesland

Uit interviews blijkt dat mantelzorgers zich dankzij leefstijlmonitoring geruster voelen over de situatie van de persoon met dementie. Vergelijkbaar met eerder onderzoek (zie onderaan het bericht) daalde de subjectieve belasting bij mantelzorgers gedurende de looptijd van het onderzoek, wat mogelijk toe te schrijven is aan de inzet van leefstijlmonitoring.

Op basis van vergelijkbare resultaten uit de kwalitatieve en kwantitatieve metingen concludeert Vilans dat leefstijlmonitoring voor de meerderheid van de mantelzorgers zorgt voor meer gerustheid en verminderde belasting. Daarnaast resulteert de inzet van leefstijlmonitoring in rijkere informatie voor de mantelzorger, vroegsignalering van mogelijke crisissituaties en geeft het personen die niet of slechts beperkt fysiek kunnen bijdragen aan de zorg voor hun naaste om toch bij te dragen aan de zorg door monitoring en signalering op afstand.

Uit de interviews blijken ook een aantal verbeterpunten voor het leefstijlmonitoring systeem, zoals een reductie in het aantal valse/loze meldingen, ontwikkeling van een mobiele applicatie (app), meer inzicht in de gebruikers van het systeem en ook betere voorlichting over de werking en baten van het systeem.

Maatschappelijke businesscase positief

Tijdens het onderzoek werkte Vilans ook aan een maatschappelijke businesscase voor Leefstijlmonitoring, deze bleek positief. De businesscase voor de zorgorganisatie is dat echter niet.

Het grootste deel van de te kwalificeren opbrengsten van Leefstijlmonitoring landen bij de zorgverzekeraars en het zorgkantoor. De directe opbrengst voor de zorgorganisatie is gering. Zonder initiële investeringsgelden en het delen van de behaalde opbrengsten tussen zorgverzekeraar/zorgkantoor en zorgorganisatie (shared savings), is het voor een zorgorganisatie niet haalbaar om Leefstijlmonitoring aan te bieden binnen de Zorgverzekeringswet.

De recent gepubliceerde ‘Handreiking contractering thuiszorgtechnologie’ beschrijft hoe je als zorgorganisatie aanspraak kunt maken op financiering van Leefstijlmonitoring binnen de Zorgverzekeringswet. Gezien de opbrengsten voor de mantelzorgers zou het te onderbouwen zijn dat een cliënt of mantelzorger ook zelf bijdraagt in de kosten.

Over Leefstijlmonitoring

Leefstijl- of leefpatroonmonitoring geeft inzicht in langzame veranderingen in het dagelijks leefpatroon van alleenwonende mensen. Door middel van sensoren in de woning krijgt de mantelzorger en/of (thuis)zorg informatie over het functioneren van thuiswonende ouderen.

De sensoren bevinden zich in alle ruimtes van de woning die frequent bezocht worden en communiceren draadloos met een centrale unit die is verbonden met internet. De sensoren registreren de activiteiten van de bewoner.

Veranderingen waaronder verminderde hygiëne, de frequentie van toiletbezoek of het slaappatroon worden gesignaleerd en via email of sms doorgegeven. Veranderingen, zoals nachtelijk dwalen buitenhuis of het vermoeden van een val, kunnen ook gemeld worden.

Het systeem is echter niet geschikt voor alarmering bij acute noodsituaties. Via een computerprogramma worden de gegevens geïnterpreteerd en via een persoonlijke website wordt deze informatie inzichtelijk gemaakt voor mantelzorger, zorgmedewerker en/of casemanager.

Leefstijlmonitoring kan vooral mensen met dementie ondersteunen om langer verantwoord thuis te blijven wonen.

Lees meer in het dossier Leefstijlmonitoring.

Eerder onderzoek

  • Heide L van der, Spreeuwenberg M, Willems C. Rapport Zorg op maat door leefstijlmonitoring, resultaten gebruiksonderzoek 2008-2010, juli 2011.
  • Willems C, Heide L van der, Spreeuwenberg M, Rapport Zorg op maat door leefstijlmonitoring, ervaringen van en met patiënten, januari 2011.

Facebook Twitter LinkedIn

Abonnee worden?

Welke mogelijkheden bieden domotica en waar moet je op letten? De kenniscirkel van Vilans biedt onafhankelijke informatie in de vorm van productvergelijking, voorbeeldprojecten, programma’s van eisen, workshops en tips voor financiering. Persoonlijk en altijd op maat gesneden!

Geïnteresseerd? Lees meer informatie en meld je aan!

domoticawonenzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.