Toepassing via TinZ en andere Friese zorgorganisaties, provincie Friesland

U bevindt zich hier: Home | Leefstijlmonitoring | Livind Leefstijlmonitoring | Toepassing via TinZ en andere Friese zorgorganisaties

Toepassing via TinZ en andere Friese zorgorganisaties, provincie Friesland

Eén van de vier projecten onder het programma 'De Zorg ontzorgd met ICT' is de implementatie van een groter aantal Livind-systemen via de organisatie voor ketenzorg dementie TinZ en andere Friese zorgorganisaties in Friesland in de periode 2015 – juni 2016. Resultaat is onder andere een aangescherpte businesscase op basis van verdere praktijkervaring. Deze businesscase kan gebruikt worden voor onderbouwing van interne besluitvorming binnen een zorgorganisatie en bij de zorgverzekeraar als het gaat om financiering van de technologie. Zie verder de pagina Financiering.

Casemanager dementie is eerste gebruiker

Het inhoudelijk verschil met de toepassing bij Proteion (en ook Topaz) is dat niet bijvoorbeeld de Eerst Verantwoordelijke Wijkverpleegkundige maar de casemanager dementie of een andere zorgverlener in die rol de voornaamste gebruiker is. De argumentatie hiervoor is:

  • De voornaamste functie van leefstijlmonitoring is het afgeven van een vroege waarschuwing dat er een crisissituatie aanstaande is. Tijdens het dementieproces treedt vaak een  crisissituatie op tegen het einde van het middenstadium van dementie. Zie de pagina effecten van leefstijlmonitoring.
  • Het is goed mogelijk dat pas tijdens een dergelijke crisissituatie professionele zorgverlening ingezet wordt. Deze kan dan leefstijlmonitoring toepassen om de situatie te monitoren, maar het is eigenlijk dan te laat voor de belangrijkste functie van vroege waarschuwing voor een crisissituatie.
  • Een zorgprofessional die al wel vroegtijdig bij de persoon met dementie thuis komt is de casemanager. Het is afhankelijk van de regio, maar casemanagement kan worden ingezet vanaf de diagnose dementie.
  • Leefstijlmonitoring wordt voor een maximaal effect ingezet bij de overgang van mild naar midden-stadium dementie. Dit is een klinisch te bepalen onderscheid.

Evaluatie onderzoek

In de periode juni 2015 – april 2016 is bij 63 alleenwonende mensen met dementie het Livind-systeem geïnstalleerd. Hun mantelzorgers en betrokken zorgprofessionals zijn geïnterviewd en hebben vragenlijsten ingevuld. Het onderzoek had als doel om inzicht te verkrijgen in de ervaringen van mantelzorgers en casemanagers met leefstijlmonitoring, waaronder de frequentie en manier van het gebruik en de meerwaarde. Verder is er onderzocht in hoeverre de toepassing van leefstijlmonitoring tot een reductie in de ervaren belasting leidt bij mantelzorgers van mensen met dementie.

Het Leefstijlmonitoring in Friesland onderzoek heeft een rijk inzicht gegeven in de ervaringen van mantelzorgers en casemanagers met leefstijlmonitoring over een periode van driehonderd dagen.

Downloaden en meer informatie

Naast dit onderzoek door Vilans is ook door studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden onderzoek verricht onder de gebruikers van de leefstijlmonitoring. Een aantal opvallende citaten uit deze interviews:

Een aantal reacties tot nu toe van de mantelzorg

“Het geeft ons, maar ook mijn vader/ opa  rust om te weten hoe hij zich door zijn huis beweegt, hoe laat hij opstaat, hoe vaak hij toiletteert enzovoort. Alles is zichtbaar. Zo hebben we al een extra dokterscontrole in kunnen zetten, omdat het toiletbezoek een hoge frequentie liet zien.”

“Het geeft mij waarschijnlijk wel rust. Als ik zelf laat (na 12 uur) naar huis ga fiets ik nog wel eens langs mijn moeder en dan zie ik licht branden, dan weet ik dat ze niet slaapt. Leefstijlmonitoring zou er voor kunnen zorgen dat ik dit niet meer hoef te doen.”

“We kunnen nu samen de situatie van moeder in de gaten houden. Mijn zus die in het buitenland woont heeft het gevoel dat ze nu wat kan betekenen bij de zorg voor mijn moeder.”

De reactie van een betrokken casemanager dementie van TinZ

“De ervaringen tot nu toe zijn positief, vooral de mantelzorgers geven aan dat het hen wel een stukje inzicht geeft in wat hun vader en/ of moeder doet. Dit heeft tot gevolg dat ze makkelijker weg gaan. Ze kunnen nu immers overal inloggen en meekijken wat er thuis gebeurd. Ook hebben we meegemaakt dat er bij een cliënt die opeens 's nachts onrustig werd en vaker naar het toilet ging een blaasontsteking geconstateerd werd.

Er is een mantelzorger die aangeeft nu minder vaak strijd te hebben met haar moeder, zij gaf aan anders toch gauw ‘s ochtends even te bellen om te ‘checken’ of alles goed was en of moeder uit bed was. Waarop moeder erg kriegel werd en het gevoel had dat ze gecontroleerd werd. Nu is dat niet nodig en kunnen ze weer over andere dingen praten. Het gevoel van veiligheid en weten dat iemand op bed ligt en er niet uit gaat hoor ik het vaakst als voordeel terugkomen.”

De casemanager geeft aan dat cliënten aanvankelijk soms wel weerstand voelden

“Het is maar net hoe je het verteld. Merk wel dat ze anders achterdochtig zijn. Ze snappen niet direct dat je alleen maar ‘lijntjes’ ziet en denken dat ze gefilmd worden. Ik probeer dan uit te leggen dat als er lang geen activiteit is, je als mantelzorger of professional kunt gaan kijken omdat er mogelijk iemand gevallen is. Dat helpt om de cliënt gerust te stellen.”

Meer lezen

Project met Livind in Voorschoten

Het project zelfstandig@home van Topaz te Leiden e.o. omvat de toepassing van verscheidende technologieën/systemen om kwetsbare ouderen langer thuis te laten wonen. Eén van de toegepaste systemen hierbij – naast aangepaste beeldschermzorg – zijn een beperkt aantal Livind-systemen.

Facebook Twitter LinkedIn

Abonnee worden?

Welke mogelijkheden bieden domotica en waar moet je op letten? De kenniscirkel van Vilans biedt onafhankelijke informatie in de vorm van productvergelijking, voorbeeldprojecten, programma’s van eisen, workshops en tips voor financiering. Persoonlijk en altijd op maat gesneden!

Geïnteresseerd? Lees meer informatie en meld je aan!

domoticawonenzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.