Maatschappelijke Business Case Leefstijlmonitoring (Friesland)

U bevindt zich hier: Home | Publicaties | Leefstijlmonitoring | Maatschappelijke Business Case Leefstijlmonitoring (Friesland)

Maatschappelijke Business Case Leefstijlmonitoring (Friesland)

  • Title: Leefstijlmonitoring in Friesland. Maatschappelijke Business Case
  • Door: Johan van der Leeuw, Vilans, september 2016

Opschaling van leefstijlmonitoring is alleen mogelijk met een positieve maatschappelijke businesscase. Deze maatschappelijke businesscase zet kwantitatieve en kwalitatieve opbrengsten voor de maatschappij tegenover de kosten gedurende een bepaalde exploitatieperiode.

Het gaat om opbrengsten die uiteindelijk landen bij de zorgcliënt zelf, mantelzorg, gemeentelijke overheid, zorgverzekeraar, zorgkantoor en/of zorgorganisatie. Deze businesscase is gebaseerd op het evaluatieonderzoek van het project Leefstijlmonitoring in Friesland, maar ook op eerder en parallel lopend onderzoek naar leefstijlmonitoring.

De maatschappelijke businesscase blijkt positief, maar de businesscase voor zorgorganisaties is dat op dit moment niet. De businesscase gaat uit van de kosten van het in Friesland tot nu toe toegepaste systeem Livind op basis van de prijsstelling 2016.

Download de maatschappelijke businesscase (pdf)

In Friesland liep van juni 2015 tot april 2016 het project Leefstijlmonitoring in Friesland. Bij 63 alleenwonende ouderen werd hiervoor leefstijlmonitoring geïnstalleerd.

Onderdeel van het doorbraakproject ‘Zorg ontzorgd met ICT’

Dit project is onderdeel van het doorbraakproject ‘Zorg ontzorgd met ICT’, gefinancierd door ZonMw. De overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen willen met doorbraakprojecten digitalisering van de Nederlandse economie en maatschappij versnellen.

Vilans deed gedurende het project onderzoek naar de ervaringen van mantelzorgers en casemanagers dementie met Leefstijlmonitoring.

Conclusies businesscases

De maatschappelijke businesscase voor Leefstijlmonitoring bleek positief. Uiteindelijk is daadwerkelijke opschaling pas mogelijk als ook de businesscase voor een leefstijlmonitoring aanbiedende zorgorganisatie of andere type aanbiedende organisatie positief is.

De businesscase voor de zorgorganisatie is dat op dit moment niet. Het grootste deel van de te kwalificeren opbrengsten van Leefstijlmonitoring landen bij de zorgverzekeraars en het zorgkantoor. De directe opbrengst voor de zorgorganisatie is gering.

Zonder initiële investeringsgelden en het delen van de behaalde opbrengsten tussen zorgverzekeraar / zorgkantoor en zorgorganisatie (shared savings), is het voor een zorgorganisatie niet haalbaar om Leefstijlmonitoring aan te bieden binnen de Zorgverzekeringswet.

De ‘Handreiking contractering thuiszorgtechnologie’ beschrijft hoe je als zorgorganisatie aanspraak kunt maken op financiering van Leefstijlmonitoring binnen de Zorgverzekeringswet. Gezien de opbrengsten voor de mantelzorgers zou het te onderbouwen zijn dat een cliënt of mantelzorger ook zelf bijdraagt in de kosten.

Ondersteuning van Vilans

Vilans ondersteunt in het najaar van 2016 drie zorgorganisaties in Friesland voor het indienen van een Plan van Aanpak bij Zorgverzekeraar De Friesland voor structurele financiering van leefstijlmonitoring onder de aanspraak Wijkverpleging.

De maatschappelijke businesscase is hierbij het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting en het aantonen van de opbrengsten voor de zorgverzekeraar/zorgkantoor in de vorm van besparing op zorguren.

Hierbij wordt het principe gevolgd, zoals beschreven in de publicatie 'Handreiking contractering thuiszorgtechnologie' van Vitaal Thuis (juli 2016).

Meer informatie

Facebook Twitter LinkedIn

Abonnee worden?

Welke mogelijkheden bieden domotica en waar moet je op letten? De kenniscirkel van Vilans biedt onafhankelijke informatie in de vorm van productvergelijking, voorbeeldprojecten, programma’s van eisen, workshops en tips voor financiering. Persoonlijk en altijd op maat gesneden!

Geïnteresseerd? Lees meer informatie en meld je aan!

domoticawonenzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.