Financiering thuiszorgtechnologie onder de Zvw

U bevindt zich hier: Home | Leefstijlmonitoring | Financiering | Financiering thuiszorgtechnologie onder de Zvw

Financiering thuiszorgtechnologie onder de Zvw

Financiering van thuiszorgtechnologie zoals personenalarmering of leefstijlmonitoring is tot nu toe problematisch. Alleen voor beeldschermzorg en medicijndispensers zijn er aparte regelingen: een zorgorganisatie mag hiervoor extra uren per maand declareren bij de zorgverzekeraar voor cliënten met een thuiszorgindicatie, zo staat weergegeven in beleidsregels van de Nationale Zorgautoriteit (NZa).

Dat klinkt mooi, maar de praktijk is weerbarstiger: een aantal zorgverzekeraars houdt zich er niet aan en als het afgesproken budgetplafond van een zorgorganisatie is bereikt, houdt het op. Brancheorganisatie Actiz, zorgverzekeraar CZ-groep en Vitaal Thuis zijn met elkaar in gesprek gegaan om te kijken hoe thuiszorgtechnologie wel duurzaam gefinancierd kan worden. Het resultaat: een akkoord op hoofdlijnen over financiering van thuiszorgtechnologie onder de Zorgverzekeringswet.

Nieuwe regeling hard nodig

De bestaande regelingen voor beeldschermzorg en medicijndispensers zouden per 2017 beëindigd worden. Onder druk van ActiZ zijn de regelingen uiteindelijk opnieuw verlengd tot en met 2017, maar dus weer met maar 1 jaar wat investeren in thuiszorgtechnologie voor zorgorganisaties onzeker maakt. Want hoewel de maatschappelijke businesscase van thuiszorgtechnologie vaak positief is, is de businesscase voor de zorgorganisatie dat regelmatig niet. Anders gezegd: een zorgorganisatie kan wel investeren in thuiszorgtechnologie, maar de opbrengsten landen ergens anders. Om deze impasse te doorbreken en ook om financiering van andere technologieën dan beeldschermzorg en medicijndispensers eenvoudiger te maken, zijn Actiz, CZ-groep en Vitaal thuis met elkaar in gesprek gegaan. Vitaal thuis is een initiatief van Actiz en Vita Valley waarin ook Vilans participeert en zet zich in om langer zelfstandig, veilig en verzorgd thuis te wonen door de slimme inzet van technologie.

Handreiking contractering thuiszorgtechnologie

Het akkoord op hoofdlijnen dat de 3 partijen gesloten hebben is vertaald naar een ‘Handreiking contractering thuiszorgtechnologie’ voor zorgorganisaties. Waar het op neerkomt is dat een zorgorganisatie een plan kan aanbieden aan de zorgverzekeraar waarin over meerdere jaren door de zorgorganisatie wordt geïnvesteerd in thuiszorgtechnologie. Dat plan wordt onderdeel van het reguliere inkoopproces wijkverpleging dat elk jaar vanaf juli loopt in het kader van de Zorgverzekeringswet. Bij het plan dient een businesscase ingediend te worden, waarin de doelmatigheid en dan specifiek de besparing op zorguren c.q. opbrengsten voor de zorgverzekeraar/zorgkantoor wordt aangetoond. De zorgverzekeraars zijn bereid op basis hiervan een verbintenis aan te gaan met de zorgorganisatie voor meerdere jaren.  Ze zijn bereid een initiële verliesgevende investering te doen, maar wel met een rendement aan het einde van de periode. Het gaat uit van het principe van ‘shared savings’: de opbrengsten die landen bij de zorgverzekeraar/het zorgkantoor worden gedeeld met de zorgorganisatie.

In de praktijk

Zorgorganisaties mogen bepalen welke producten/systemen worden aangeboden aan de cliënten met een indicatie wijkverpleging. De wijkverpleegkundigen bepalen vervolgens of een bepaalde technologie voor een cliënt zinvol zou kunnen zijn. In de Handreiking Contractering thuiszorgtechnologie worden twee varianten beschreven waarop vervolgens de financiering kan plaatsvinden. De meest eenvoudige hiervan is een overeenkomst waarbij het uurtarief van de wijkverpleging wordt verhoogd. Voor 2016 is het maximale NZa-tarief 75,25 per uur, dat bijna nooit wordt bereikt in het jaarlijkse inkoopproces. Ook bestaat er in de huidige regelgeving al een mogelijkheid voor een zorgverzekeraar om hierboven te gaan zitten. Deze ruimte willen de zorgverzekeraars gaan benutten voor investering in technologie. In deze opzet kan er sprake zijn van een algehele budgetverhoging voor een zorgorganisatie en is een budgetplafond zoals bij de huidige regelingen geen belemmering meer.

Leefstijlmonitoring in Friesland in inkoopvoorwaarden 2017/2018

Friesland loopt voorop bij deze nieuwe benadering van financiering. Onder andere naar aanleiding van een opschalingsproject leefstijlmonitoring in Friesland waar Vilans mede initiatiefnemer van is, heeft Zorgverzekeraar De Friesland in haar inkoopspecificaties wijkverpleging 2017-2018 een uitgebreide paragraaf domotica en eHealth opgenomen. Die geeft organisaties houvast hoe zij een plan kunnen indienen en welke randvoorwaarden daarbij gelden. Vilans ondersteunt per september 2016  3 zorgorganisaties in Friesland bij het indienen van een Plan van Aanpak plus businesscase bij zorgverzekeraar De Friesland voor financiering van leefstijlmonitoring vanaf 2017.

Ook aan de slag met thuiszorgtechnologie?

In juni/juli 2017 worden de inkoopspecificaties wijkverpleging per zorgverzekeraar bekend en zal duidelijk worden hoe bij andere zorgverzekeraars een plan ingediend kan worden. In november moet het inkoopproces voor het volgend jaar afgerond zijn. Vilans ondersteunt u graag in dat proces: vanaf de keuze van thuiszorgtechnologie tot en met het opstellen van een plan van aanpak, inclusief een op maat gemaakte businesscase. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan van der Leeuw, j.vanderleeuw@vilans.nl, 06 – 38239295.

Facebook Twitter LinkedIn

Abonnee worden?

Welke mogelijkheden bieden domotica en waar moet je op letten? De kenniscirkel van Vilans biedt onafhankelijke informatie in de vorm van productvergelijking, voorbeeldprojecten, programma’s van eisen, workshops en tips voor financiering. Persoonlijk en altijd op maat gesneden!

Geïnteresseerd? Lees meer informatie en meld je aan!

domoticawonenzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.