Financiering thuiszorgtechnologie onder de Wlz

U bevindt zich hier: Home | Leefstijlmonitoring | Financiering | Financiering thuiszorgtechnologie onder de Wlz

Financiering thuiszorgtechnologie onder de Wlz

Financiering van thuiszorgtechnologie onder de Wet Langdurende Zorg doorgeschoven naar 2018

Financiering van thuiszorgtechnologie via de Wet langdurige zorg (Wlz) lijkt voorlopig lastig te blijven. Hoewel de zorgkantoren aangeven dat er extra middelen voor tariefsverhoging beschikbaar zijn, hebben zij besloten dat voor 2017 dat nog niet door te voeren in het landelijk inkoopbeleid. Het argument hiervoor is dat er nog geen bewijs beschikbaar zou zijn dat thuiszorgtechnologie een echte bijdrage levert aan de verbetering van de kwaliteit van zorg. Recent onderzoek van Vilans wijst echter uit dat toepassing van de thuiszorgtechnologie leefstijlmonitoring wel degelijk resulteert in meetbare opbrengsten, namelijk een aantoonbare vermindering van de stress van de mantelzorg en een verbetering van de kwaliteit van leven van de mantelzorg.

Toepassing leefstijlmonitoring onder de Wlz

Tot nu toe wordt leefstijlmonitoring op basis van slimme sensortechnologie vooral ingezet bij alleenwonende ouderen met dementie en dus in het kader van de zorg thuis onder de Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Tijdens het dementieproces is opname in een intramurale instelling op een gegeven moment onvermijdelijk. Als de zorg voor de mantelzorger te zwaar wordt, wordt vaak een indicatie voor opname aangevraagd. Deze indicatie valt onder de Wet langdurende zorg. De WLZ biedt de mogelijkheid tussen het Volledig Pakket Thuis (VPT) of in een iets andere variant het Modulair Pakket Thuis. Met een dergelijk pakket kan de cliënt toch thuis blijven wonen. Voorwaarde is dat dit op verantwoorde wijze kan, want cliëntveiligheid staat daarbij voorop. Toepassing van leefstijlmonitoring met aanvullende geavanceerde bewaking is daar een invulling van.

Pilot bij ZZG Zorggroep succesvol

Geïnitieerd en gefinancierd door Vilans is bij ZZG Zorggroep in Wijchen een kleinschalige pilot met leefstijlmonitoring uitgevoerd bij mensen met een VPT woonachtig in de wijk. Het gaat dus niet om toepassing in een complex met zorgwoningen in de directe nabijheid van 24-uurszorg, zoals tot nu toe VPT het meest wordt toegepast. In juni 2016 is de pilot afgerond met een onderzoeksrapport. Op basis van de resultaten heeft ZZG Zorggroep besloten het aanbod op te schalen van 6 naar 30 cliënten VPT. De technologie maakt hierbij onderdeel uit van het arrangement Volledig Pakket Thuis en wordt in zijn geheel – dus inclusief de technologie – gefinancierd uit het VPT-tarief dat ZZG Zorggroep van het zorgkantoor ontvangt.

Aantoonbare opbrengsten

Naast het onderzoek bij de ZZG Zorggroep, heeft Vilans onderzoek gedaan naar de opbrengsten van leefstijlmonitoring binnen het project Leefstijlmonitoring in de zorg Friesland. De cliënten vallen in dat project grotendeels onder de Zorgverzekeringswet en niet onder de Wlz. Het project was echter veel groter van opzet dan dat bij de ZZG-groep en dit onderzoek kon veel meer cliënten includeren. Door deze schaalgrootte konden in dit onderzoek wetenschappelijke meetinstrumenten worden toegepast. Deze hebben resultaten opgeleverd, zoals een aantoonbare vermindering van de stress van de mantelzorg en een verbetering van de kwaliteit van leven. De onderzoeksresultaten zijn vergelijkbaar met eerder onderzoek naar grootschalige toepassing van leefstijlmonitoring van de Hogeschool Zuyd uit 2010, waarbij ook een daling van de subjectieve belasting bij mantelzorgers gedurende de looptijd van het onderzoek te zien was. Er zou dus voldoende materiaal moeten zijn om de zorgkantoren te overtuigen om in ieder geval toepassing van leefstijlmonitoring te kunnen voorzien van extra financiering vanaf 2018. Vilans gaat hierover in gesprek met CZ zorgkantoor. Tot de tijd dat het is ingevoerd in het landelijk inkoopbeleid, kunnen organisaties kijken wat op regioniveau te realiseren is. Zorgkantoren kunnen namelijk speerpunten voor de eigen regio’s formuleren.

Facebook Twitter LinkedIn

Abonnee worden?

Welke mogelijkheden bieden domotica en waar moet je op letten? De kenniscirkel van Vilans biedt onafhankelijke informatie in de vorm van productvergelijking, voorbeeldprojecten, programma’s van eisen, workshops en tips voor financiering. Persoonlijk en altijd op maat gesneden!

Geïnteresseerd? Lees meer informatie en meld je aan!

domoticawonenzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.