Personenalarmering

U bevindt zich hier: Home | Dementie thuis | Dossier Dementie thuiswonen | Personenalarmering

Personenalarmering

Wat is Personenalarmering?

Personenalarmering is een alarmknop in de vorm van een polsband of halszender die binnenshuis gebruikt kan worden voor direct contact met een alarmcentrale in het geval van een noodsituatie. Deze dienst wordt aangeboden door veel zorgorganisaties en bestaat al vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw:

  • Een maandabonnement kan worden afgesloten voor een kastje dat wordt aangesloten op de telefoonlijn en voor de aansluiting op een zorgcentrale. De installatie wordt uitgevoerd door de organisatie, waarvoor dan eenmalige kosten moeten worden betaald.
  • Het kastje heeft als randapparatuur de hals- of polszender met rode knop. Een spreekluister-verbinding is ingebouwd: een gevoelige microfoon plus luidspreker. Hiermee kan de zorgcentrale contact leggen als er een melding is binnengekomen. Dit kan alleen als de rode knop wordt ingedrukt.
  • Bij binnenkomst van een melding op de zorgcentrale verschijnt automatisch een dossier van de betreffende persoon op het scherm van de centrale. De zorgorganisatie beschikt over een specifieke centrale hiervoor of heeft dit uitbesteed aan een commerciële zorgcentrale voor (onder andere) personenalarmering.
  • Meestal wordt gevraagd 3 contactpersonen op te geven: mantelzorgers die snel ter plekke kunnen zijn. Bij voorkeur binnen 15 minuten, maximaal 30 minuten. Deze personen worden in een opgegeven volgorde gebeld door de zorgcentrale.
  • Vaak wordt een alternatief geboden: alarmopvolging door de professionele zorgverlening. Dit tegen extra abonnementskosten per maand.

Alarmopvolging door de professionele zorgverlening in plaats van door de mantelzorg kan nodig zijn, omdat de mantelzorg te ver weg woont. Er zijn bijvoorbeeld minder dan 3 mantelzorgers die dichtbij wonen. In een dergelijk geval kan vaak de derde contactpersoon in de rij vervangen worden door de thuiszorg: als twee in de buurt wonende mantelzorgers niet bereikbaar zijn voor de centrale, kan de centrale de thuiszorg inschakelen.

Vergoedingen

In sommige gevallen kan de zorgverzekeraar waar de persoon met dementie is aangesloten de personenalarmering vergoeden. Alleen de apparatuur, niet de aansluiting op de centrale. Er moet dan een medische noodzaak zijn. Dementie alleen is hierbij in het algemeen geen afdoende medische noodzaak. Er moet meestal een meer fysieke reden zijn, waardoor iemand in het geval van een acute hulpvraag niet op tijd bij de telefoon kan zijn. Wel kan dementie van invloed zijn op de motoriek, met bijvoorbeeld een verhoogd valrisico tot gevolg. De huisarts is degene die de medische noodzaak voor personenalarmering moet onderbouwen richting de zorgverzekeraar.

Daarnaast vergoeden sommige gemeenten personenalarmering.

Lees meer informatie over vergoedingen op de website van de Rijksoverheid.

Wees alert op het niet dragen van de hals- of polszender

Een algemene opmerking is dat uit onderzoek is gebleken dat 50% van de gebruikers van personenalarmering de hals- of polszender niet of niet altijd draagt. Dit onder andere vanwege het stigma dat mensen kunnen voelen bij het dragen van een hals- of polszender. Tevens is het niveau van valse meldingen bij de zorgcentrales zeer hoog: tot 90%. Vooral veroorzaakt door per ongeluk stoten enz met de pols- of halszender. Daarom is het wel noodzakelijk een bemenste zorgcentrale in de keten te hebben en niet de meldingen van deze personenalarmering direct door te zetten naar bijvoorbeeld een ambulant zorgteam. Ook niet direct naar de mantelzorg, want deze zal in het algemeen vrij snel 'alarmmoe' worden.

Sleutelkluisje bij professionele alarmopvolging

Als professionele alarmopvolging nodig is, wordt vaak een sleutelkluisje verplicht gesteld. Dit is nu de meest gebruikte oplossing voor de sleutelproblematiek van vooral de thuiszorg. Het aantal adressen met professionele alarmopvolging wordt zodanig hoog dat het niet meer te beheren is, terwijl men wel zo snel als mogelijk de woning wil binnen kunnen. Het opbergen van een sleutel van de voordeur in een kluisje dat men een pincode moet worden geopend is de oplossing waar tot nu toe het vaakst voor wordt gekozen. De pincode van het kluisje wordt dan door de centralist doorgegeven naar de zorgmedewerker.

Nadelen

Er zitten wel de nodige nadelen aan. Bijvoorbeeld dat het aan de buitenkant zichtbaar is, waardoor het ook voor anderen zichtbaar is dat er een kwetsbare oudere woont. Ook woningcorporaties, zoals verhuurders van sociale huurwoningen, zijn er in het algemeen niet blij mee.

Vandaar dat gekeken wordt naar alternatieven, waarvan de meest belovende een elektronisch slot in de voordeur is die een zorgmedewerker door middel van een app op haar smartphone kan openen. Dit wordt echter nog meer zeer sporadisch toegepast.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp staat in dit dossier onder Sleutelkluisje of elektronisch slot.

Personenalarmering niet meer te gebruiken vanaf het middenstadium dementie

Zoals ook in het overzicht is aangegeven is deze zogenoemde actieve personenalarmering - de persoon moet bij een noodsituatie op de knop drukken - te gebruiken tot een bepaald moment tijdens het dementieproces. Op een gegeven moment is de cognitie zodanig achteruit gegaan dat:

  • Men vergeet de hals- of polszender te dragen.
  • Men is na bijvoorbeeld een valpartij niet meer in staat te bedenken dat dan op de rode knop gedrukt moet worden.
  • Of men drukt wel op de knop, maar dan herhaaldelijk. Omdat men door het verlies van het korte termijn geheugen vergeten is dat men al op de rode knop heeft gedrukt. Het gebruik van de rode knop is dan wel geautomatiseerd.
  • De centralist die spreekt via de spreekluister-verbinding wordt niet meer als zodanig herkend.

Vanaf dat moment kan en mag actieve personenalarmering niet meer worden gebruikt. Het is dan niet meer bruikbaar voor het signaleren van een noodsituatie.

Zoals in het schema (pdf) aangegeven wordt het vanaf dan vervangen door geavanceerde bewaking. Ook aan te duiden als passieve personenalarmering: de persoon met dementie hoeft geen actie meer te ondernemen door op een rode knop te drukken.

Geavanceerde bewaking

Geavanceerde bewaking ligt technisch in het verlengde van leefstijlmonitoring, maar is niet hetzelfde. Lees meer hierover in dit dossier onder Geavanceerde bewaking.

Facebook Twitter LinkedIn

Abonnee worden?

Welke mogelijkheden bieden domotica en waar moet je op letten? De kenniscirkel van Vilans biedt onafhankelijke informatie in de vorm van productvergelijking, voorbeeldprojecten, programma’s van eisen, workshops en tips voor financiering. Persoonlijk en altijd op maat gesneden!

Geïnteresseerd? Lees meer informatie en meld je aan!

domoticawonenzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.