Lokalisatie door middel van GPS

U bevindt zich hier: Home | Dementie thuis | Dossier Dementie thuiswonen | Lokalisatie door middel van GPS

Lokalisatie door middel van GPS

GPS (Global Positioning System) is een techniek om iemands positie op een elektronisch kaartbeeld zichtbaar te maken en maakt hiervoor gebruik van satellieten in een baan om de aarde. Het is daarom in principe alleen buitenshuis te gebruiken en niet binnen een gebouw. Voor de doelgroep - mensen met dementie - zijn er twee onderscheidende gebruiksscenario’s.

Gebruiksscenario 1

De persoon met nog milde dementie of Mild Cognitive Impairment (MCI) gaat nog alleen naar buiten toe, maar de kans bestaat dat hij of zij de weg niet meer terugvindt. Ook al bij MCI kan een zogenoemde ‘’black-out’’-optreden: hij/zij weet niet meer waar men is. Als dit een keer is gebeurd geeft dit bij de mantelzorg stress: gaat het nu wel goed?

De persoon met MCI of nog milde dementie kan nog wel de knop(pen) van een gps-apparaat bedienen. Het gaat dan met name om een rode (alarm)knop op het GPS-apparaat. De persoon met dementie kan zo kenbaar maken dat hij of zij verdwaald is. Ook is een dergelijk apparaat voorzien van een spreekluisterverbinding.

Gebruiksscenario 2

De persoon met gevorderde dementie heeft dwaalneigingen en wegloopgedrag. De persoon met dementie  kan/mag de woning niet meer verlaten zonder begeleiding. De lokalisatie technologie wordt hierbij ingezet voor het traceren als de persoon met dementie toch de woning heeft verlaten. Dit is dan bijvoorbeeld gemeld door dwaaldetectie technologie (als een functie van het systeem voor leefstijlmonitoring) in de woning.

Een persoon met gevorderde dementie is niet meer in staat op een rode alarmknop te drukken. Hiervoor worden GPS-apparaten zonder een rode alarmknop en zonder spreekluister verbinding gebruikt. Die zijn hierdoor kleiner en daarom beter draagbaar. Een functie van vrijwel alle GPS-apparaten is de zogenoemde geo-fencing of veilige  zone: rondom een bepaalde positie - bijvoorbeeld de woning - kan een cirkel worden getrokken. Bij overschrijding hiervan wordt een melding gegenereerd.

Onderzoek door Vilans

Op deze markt is er een heel breed en telkens wisselend aanbod. Vilans heeft daarom in de tweede helft van 2015 een onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de behoeften van zorgorganisaties op het gebied van lokalisatietechnologie en in hoeverre de huidige systemen daarin voorzien. Dit onderzoek had betrekking op zowel de mensen met dementie als mensen met een verstandelijke beperking.

Uit het onderzoek blijkt dat elk systeem zo zijn voordelen heeft. Gezien de onderlinge verschillen tussen de behoeften van verschillende cliënten, zorgverleners en mantelzorgers ten aanzien van GPS-lokalisatietechnologie is het niet mogelijk om één systeem aan te wijzen als meest geschikt product. Er zal altijd vanuit de behoeften van een individuele gebruiker gekeken moeten worden wel systeem het beste aansluit.

Er blijkt echter geen enkel systeem geheel te voorzien in de specifieke eisen die de gebruikers stellen aan dit soort systemen. Alle aangeboden producten hebben minimaal één cruciale gebruikerseis waaraan niet wordt voldaan. Zo functioneert bij sommige systemen de alarmering bij het verlaten van de veilige zone niet en zijn andere systemen niet gebruiksvriendelijk genoeg. In het algemeen werkt de functie geofencing / veilige zone met een te grote tijdsvertraging. Het onderzoek is een momentopname van eind 2015 en bepaalde producten – zoals de Vlinder – waren tijdens het onderzoek nog in ontwikkeling, waardoor huidige productversies mogelijk verbeterd zijn.

Keuzehulp

Om organisaties op weg te helpen bij een passende keuze, maakten we naar aanleiding van ons onderzoek een presentatie. In de presentatie beschrijven we de belangrijkste voor- en nadelen van het gebruik van lokalisatiesystemen en geven we tips en valkuilen bij het kiezen van een oplossing die past bij de eindgebruiker.

Bekijk de presentatie Keuzehulp GPS-systemen (pdf).

Onderzoeksrapport

Heeft u behoefte aan meer informatie? Het bijbehorende rapport ‘Op zoek naar een bruikbaars GPS-systeem’ geeft een uitgebreide beschrijving van wat GPS-lokalisatietechnologie inhoudt, de verschillende systemen die op dit moment op de markt zijn, het onderzoek dat we uitvoerden naar de bruikbaarheid van de technologie in het algemeen en van de specifieke systemen en de belangrijkste bevindingen uit dat onderzoek.

Download het onderzoeksrapport Op zoek naar een bruikbaar GPS-systeem (pdf).

Facebook Twitter LinkedIn

Abonnee worden?

Welke mogelijkheden bieden domotica en waar moet je op letten? De kenniscirkel van Vilans biedt onafhankelijke informatie in de vorm van productvergelijking, voorbeeldprojecten, programma’s van eisen, workshops en tips voor financiering. Persoonlijk en altijd op maat gesneden!

Geïnteresseerd? Lees meer informatie en meld je aan!

domoticawonenzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.