Geavanceerde bewaking

U bevindt zich hier: Home | Dementie thuis | Dossier Dementie thuiswonen | Geavanceerde bewaking

Geavanceerde bewaking

Melding van een noodsituatie

Dementie is van invloed op de motoriek en het evenwicht. Op enig moment kunnen evenwichtsstoornissen ontstaan. Ook kan er op enig moment sprake zijn van paratonie (spierverstijving), hoewel dit bij het gevorderde stadium behoort. Hoe dan ook, er kan door de dementie een verhoogd valrisico ontstaan.

Bij de ziekte van Parkinson is vrijwel altijd sprake van een verhoogd valrisico. Evenals dementie is Parkinson een neurodegeneratieve ziekte, die echter veel minder voorkomt. Wel komt Parkinson in combinatie met dementie vaak voor.

De standaard technologie voor het doorgeven van een acute noodsituatie is de actieve personenalarmering, door middel van een pols- of halszender met alarmknop. Zoals beschreven onder Personenalarmering is deze technologie op enig moment tijdens het dementieproces niet meer toepasbaar. Als actieve personenalarmering dan aanwezig is, dient deze vervangen te worden door geavanceerde bewaking.

Netwerk van sensoren

De vormgeving van geavanceerde bewaking is een netwerk van sensoren met een computerprogramma die de signalen van de sensoren interpreteert en analyseert. Het lijkt daarom op leefstijlmonitoring, maar de verschillen zijn:

  • Voor detectie van een noodsituatie na bijvoorbeeld een valpartij of ineen zijgen na bijvoorbeeld een TIA is een ander computerprogramma nodig dan voor leefstijlmonitoring.
  • Ook is een iets uitgebreider sensorennetwerk nodig.

Er hoeven in principe géén camera’s te worden toegepast. Het is het computerprogramma dat constateert of er wel of geen sprake is van een mogelijke noodsituatie.

Geavanceerde bewaking is dus iets anders dan leefstijlmonitoring, maar de technische vormgeving lijkt wel op elkaar. Vandaar dat één van de beschikbare systemen voor leefstijlmonitoring indien gewenst uitgebreid kan worden naar ook geavanceerde bewaking op noodsituaties (vanaf begin 2016). Dit betreft het Sensara-systeem: Sensara Life is de basis met leefstijlmonitoring, dat uitgebreid kan worden met Sensara Safe.

Met deze twee onderdelen wil dit systeem dan ook het beloop van het dementieproces volgen: beginnen met leefstijlmonitoring vanaf het begin van het middenstadium. Als er dan vervolgens een verhoogd valrisico ontstaat door het voortgaande dementieproces of een andere oorzaak kan het worden uitgebreid met de geavanceerde bewaking. Kijk voor meer informatie bij Sensara in het dossier Leefstijlmonitoring.

Opvang van de meldingen

De meldingen vanuit deze geavanceerde bewaking gaan direct naar de mantelzorg en/of naar een ambulant zorgteam van een zorgorganisatie. Van dit laatste kan sprake zijn als de persoon met dementie een Volledig Pakket Thuis heeft op basis van de Wet Langdurende Zorg: een indicatie voor opname met een zorgprofiel 4 of 5 (intensieve dementiezorg) is toegekend door het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ). De mogelijkheid bestaat dan - afhankelijk van de zorgaanbieder - om toch thuis te blijven wonen, maar dan met deze zwaardere zorg aan huis.

Er is - in tegenstelling tot de actieve personenalarmering - in principe geen 24 uur / 7 dagen per week bemenste zorgcentrale als filter nodig. Door het computerprogramma is het aantal valse meldingen in vergelijking met de actieve personenalarmering zodanig laag dat deze filtering niet meer nodig is.

Aan de andere kant: het gros van de valse meldingen met personenalarmering wordt veroorzaakt door per ongeluk stoten met de alarmknop. Bij geavanceerde bewaking hoeft geen alarmknop meer gedragen te worden, waardoor deze bron van valse meldingen er niet meer is.

Bij opvang van de meldingen door een ambulant zorgteam dient deze wel snel toegang te kunnen krijgen tot de woning. Net zoals bij de actieve personenalarmering is er dan vaak een voorziening nodig als een sleutelkluis. Als een dergelijke voorziening al aanwezig was voor de actieve personenalarmering, blijft deze in gebruik.

Melding van weglopen uit de woning, dwaaldetectie

Een bijzondere vorm van een noodsituatie die gemeld moet worden is de volgende: in het gevorderde stadium van dementie kan het voorkomen dat de nog thuiswonende persoon met dementie wil weggaan uit de woning, waarbij hij/zij buiten de weg niet meer weet. Dit komt gelukkig niet veel voor (bij mensen die nog in hun eigen huis wonen), maar bij wie het voorkomt kunnen de risico’s groot zijn. Het is ook vaak aanleiding voor (acute) opname op een gesloten afdeling.

De in het webdossier leefstijlmonitoring opgenomen systemen Livind en Sensara zijn beiden in staat tot dwaaldetectie: een melding als de persoon met dementie de woning verlaat. Bij het Sensara-systeem is deze functie alleen aanwezig in de uitbreiding Safe. Er zijn zijn dan wel voorzieningen in de software aangebracht om valse meldingen te voorkomen als bijvoorbeeld een mantelzorger die op bezoek is de woning weer verlaat. Er zijn ook losse systemen verkrijgbaar voor deze dwaaldetectie, maar de geïntegreerde vorm in de systemen voor leefstijlmonitoring heeft de voorkeur.

Let op: deze systemen geven alleen een melding bij het verlaten van de woning. Er is dan vervolgens lokalisatie via GPS nodig om de persoon met dementie in de openbare ruimte op te sporen.

Evenals bij de bewaking op noodsituaties worden de meldingen van de dwaaldetectie gezonden aan de mantelzorg of een ambulant zorgteam. Of de mantelzorg en / of het ambulante zorgteam dient dan wel de beschikking te hebben over een lokalisatie technologie op basis van GPS.

Melding bij brand of gas

Het aantal gewonden en doden onder thuiswonende ouderen ten gevolge van brand is gestegen. Zeker is het niet, maar een oorzaak zou kunnen zijn dat ouderen met dementie in het midden –en ook het gevorderde stadium langer thuis (moeten) blijven wonen. Eén of meerdere rookmelders kunnen de persoon met dementie zelf of anderen antenderen op het begin van een brand.

Mensen met dementie kunnen bij koken op gas fouten maken. Als er op gas gekookt wordt, hebben voorzieningen op het gasfornuis zelf de voorkeur. Maar als dit niet mogelijk is en/of als extra beveiliging is een gassensor een mogelijkheid. De systemen voor leefstijlmonitoring (& bewaking op noodsituaties) hebben deze voorzieningen vooralsnog helaas niet, in de vorm van bijvoorbeeld rookmelders of een sensor voor gasdetectie in het sensorennetwerk.

Het is eventueel wel mogelijk op de apparatuur voor de actieve personenalarmering, maar dit is afhankelijk van het aanbod van de zorgorganisatie die de dienst personenalarmering aanbiedt. In ieder geval is op vrijwel alle in gebruik zijnde apparatuur voor personenalarmering rookmelders en een gassensor aan te sluiten. De melding gaat dan net zoals bij de actieve personenalarmering naar een zorgcentrale, die de situatie kan verifiëren via een spreek-luisterverbinding (als dit nog werkt bij de persoon met dementie).

Een mogelijke oplossingsrichting is op enig moment de hals- of polszender weg te halen (en te vervangen door geavanceerde bewaking), maar de apparatuur voor personenalarmering wel te handhaven en hieraan rookmelder(s) en/of een gassensor te koppelen.

Facebook Twitter LinkedIn

Abonnee worden?

Welke mogelijkheden bieden domotica en waar moet je op letten? De kenniscirkel van Vilans biedt onafhankelijke informatie in de vorm van productvergelijking, voorbeeldprojecten, programma’s van eisen, workshops en tips voor financiering. Persoonlijk en altijd op maat gesneden!

Geïnteresseerd? Lees meer informatie en meld je aan!

domoticawonenzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.