Lokalisatie door middel van GPS

U bevindt zich hier: Home | Dementie thuis | Dossier Dementie thuiswonen | Lokalisatie door middel van GPS

Lokalisatie door middel van GPS

GPS (Global Positioning System) is een techniek om iemands positie op een elektronisch kaartbeeld zichtbaar te maken en maakt hiervoor gebruik van satellieten in een baan om de aarde. Het is daarom in principe alleen buitenshuis te gebruiken en niet binnen een gebouw. Voor de doelgroep - mensen met dementie - zijn er twee onderscheidende gebruiksscenario’s.

Er zijn alleen veel verschillende systemen op de markt. Om te beoordelen of een GPS-systeem goed is, moet u weten aan welke eisen het moet voldoen. Omdat er niet één perfect systeem voor alle cliënten en organisaties bestaat is er een criteria-set opgesteld.

Infographic criteria

Uit eerder onderzoek (zie hieronder, 2015) en een literatuurstudie kwamen we tot een eerste set met criteria. Die criteria hebben we tweemaal voorgelegd aan een panel van vijftien experts. Deze deskundigen hadden allen ervaring met GPS-tracking-systemen bij mensen met dementie. Aan hen is gevraagd om de relevantie van de criteria te beoordelen. Dit heeft geleid tot een lijst van 33 criteria, waarvan 31 criteria relevant zijn voor mensen met dementie die thuis wonen en 31 criteria relevant voor mensen met dementie in een instelling.

Download: Infographic mensen met dementie thuis 

Door deze lijst door te nemen, kunt u aankruisen wat voor uw situatie belangrijk is.

Als nadere informatie het volgende achtergrond document: ‘’Wat is belangrijk in een lokalisatie-systeem voor mensen met dementie thuis’’
Opmerking: Er is een aparte criteria lijst + achtergrond document voor mensen met dementie in een instelling.

Let op!: Niet iedere GPS-tracker is zomaar toepasbaar vanuit een intramurale setting, het moet gaan om een combinatie van GPS voor lokalisatie binnen met een technologie voor lokalisatie binnen een gebouw. Zie webdossier intramurale dementiezorg, onder Leven in Vrijheid/Leefcirkels XL op het voor geabonneerde organisaties toegankelijke deel van de website.

Onderzoek in 2015 door Vilans

Op deze markt is er een heel breed en telkens wisselend aanbod. Vilans heeft daarom in de tweede helft van 2015 een onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de behoeften van zorgorganisaties op het gebied van lokalisatietechnologie en in hoeverre de huidige systemen daarin voorzien. Dit onderzoek had betrekking op zowel de mensen met dementie als mensen met een verstandelijke beperking.

Uit het onderzoek blijkt dat elk systeem zo zijn voordelen heeft. Gezien de onderlinge verschillen tussen de behoeften van verschillende cliënten, zorgverleners en mantelzorgers ten aanzien van GPS-lokalisatietechnologie is het niet mogelijk om één systeem aan te wijzen als meest geschikt product. Er zal altijd vanuit de behoeften van een individuele gebruiker gekeken moeten worden wel systeem het beste aansluit.

Er blijkt echter geen enkel systeem geheel te voorzien in de specifieke eisen die de gebruikers stellen aan dit soort systemen. Alle aangeboden producten hebben minimaal één cruciale gebruikerseis waaraan niet wordt voldaan. Zo functioneert bij sommige systemen de alarmering bij het verlaten van de veilige zone niet en zijn andere systemen niet gebruiksvriendelijk genoeg. In het algemeen werkt de functie geofencing / veilige zone met een te grote tijdsvertraging. Het onderzoek is een momentopname van eind 2015 en bepaalde producten – zoals de Vlinder – waren tijdens het onderzoek nog in ontwikkeling, waardoor huidige productversies mogelijk verbeterd zijn.

Keuzehulp 2015

Om organisaties op weg te helpen bij een passende keuze, maakten we naar aanleiding van ons onderzoek een presentatie. In de presentatie beschrijven we de belangrijkste voor- en nadelen van het gebruik van lokalisatiesystemen en geven we tips en valkuilen bij het kiezen van een oplossing die past bij de eindgebruiker.

Bekijk de presentatie Keuzehulp GPS-systemen (pdf).

Onderzoeksrapport 2015

Heeft u behoefte aan meer informatie? Het bijbehorende rapport ‘Op zoek naar een bruikbaars GPS-systeem’ geeft een uitgebreide beschrijving van wat GPS-lokalisatietechnologie inhoudt, de verschillende systemen die op dit moment op de markt zijn, het onderzoek dat we uitvoerden naar de bruikbaarheid van de technologie in het algemeen en van de specifieke systemen en de belangrijkste bevindingen uit dat onderzoek.

Download het onderzoeksrapport Op zoek naar een bruikbaar GPS-systeem (pdf).

Facebook Twitter LinkedIn

Abonnee worden?

Welke mogelijkheden bieden domotica en waar moet je op letten? De kenniscirkel van Vilans biedt onafhankelijke informatie in de vorm van productvergelijking, voorbeeldprojecten, programma’s van eisen, workshops en tips voor financiering. Persoonlijk en altijd op maat gesneden!

Geïnteresseerd? Lees meer informatie en meld je aan!

domoticawonenzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.