Medicijndispenser met controle op afstand

U bevindt zich hier: Home | Dementie thuis | Dossier Dementie thuiswonen | Medicijndispenser

Medicijndispenser met controle op afstand

Een medicijndispenser met een check op afstand is relevant voor thuiswonende mensen met dementie als zij het risico hebben niet op tijd de juiste medicatie tot zich te nemen door de vergeetachtigheid.

Baxter-zakjes

Bij mensen met bijvoorbeeld lichtere geheugenproblemen of milde dementie  kunnen problemen ontstaan om op het goede moment de juiste medicatie te nemen. De apotheek biedt dan porties medicijnen in een zakje aan, dit worden Baxter-zakjes genoemd. Er is één zakje voor elk moment dat medicatie moet worden ingenomen. Een sticker op het zakje geeft aan op welke dag en welk tijdstip het zakje moet worden geopend. De zakjes zitten op een rol die één keer per week door de apotheek aan huis wordt afgeleverd.

Automatische medicijndispenser

Bij mensen aan het einde van het milde stadium of in het midden stadium dementie lukt het op een gegeven moment niet meer om op deze manier medicijnen te nemen. De volgende stap is dan dat verzorgende (of wijkverpleegkundige) op de betreffende tijden aan huis komt om de medicatie aan te reiken. Een medicijndispenser met controle op afstand kan een tussenstap vormen. De medicijndispenser werkt als volgt:

  1. De medicatie-rol wordt door de apotheker aan huis aangeleverd.
  2. De mantelzorg of de betrokken zorgverlening plaatst de medicatie-rol 1 keer per week in een speciale medicijndispenser.
  3. De medicijndispenser geeft op het tijdstip dat medicatie ingenomen moet worden een signaal.
  4. Het zakje wordt door de dispenser van de rol afgesneden en in een bakje aangeboden.
  5. De gebruiker moet vervolgens via een druk op een knop op de medicijndispenser bevestigen dat de medicatie uit de dispenser is gehaald.
  6. De thuiszorg kan de situatie bij de cliënten volgen via een internetportal. Een melding wordt verstuurd als de bevestigingsknop niet is gebruikt.

Let op! De druk op de knop bevestigt alleen maar dat het zakje uit het apparaat is genomen. Niet dat het dan vervolgens ook daadwerkelijk wordt ingenomen.

De medicijndispenser maakt gebruik van een internetverbinding om het signaal naar de zorgcentrale te versturen, als dit nodig is. Steeds meer organisaties in de thuiszorg en apotheken bieden deze vorm van medicijnverstrekking aan. De thuiszorgorganisaties en de apotheken werken hiervoor samen.

Medido

De meest gebruikte medicijndispenser met check op afstand is de Medido Connected van Innospense. Per 2019 zijn er ongeveer 4000 in gebruik via vooral thuiszorgorganisaties. Dit product wordt alleen verhuurd aan zorgorganisaties, onder een abonnement per maand.

Het bedrijf Innospense is een periode in eigendom geweest van Philips, maar is per 2019 weer zelfstandig. De Medido is een periode aangeboden door het intermediair bedrijf voor thuiszorgtechnologie FocusCura onder de noemer cMed. Innospence gaat na de verzelfstandiging de serviceverlening nu zelf verzorgen.

Let op: de onderhandelingen tussen Innospense en FocusCura hebben als resultaat dat FocusCura zijn bestaande klanten blijft bedienen en dat Innospense zelf nieuwe klanten gaat bedienen.

Nieuw, cMed-plus

De Medido van Innospense is al geruime tijd de meest gebruikte medicijndispenser met check op afstand. Het intermediaire bedrijf voor thuiszorgtechnologie FocusCura komt eind 2019 met een nieuw product op de Nederlandse markt, met onder andere een touchscreen en gezichtsherkenning. Het gaat om een buitenlands product dat met ondersteuning en aangepast voor de Nederlandse markt wordt aangeboden.

FocusCura beidt ook de Medido aan, onder de noemer cMed. Het nieuwe product onder de noemer cMed-plus, om het onderscheid te maken.

Opbrengst

Vanuit het perspectief van een organisatie voor thuiszorg is een opbrengst dat gedurende een bepaalde periode tijdens het dementieproces een verzorgende geen medicatie hoeft aan te reiken. Dit levert een tijdsbesparing op tijdens een huisbezoek. Belangrijker is dat huisbezoeken niet meer hoeven plaats te vinden als de aanreiking van medicatie de enige handeling is die verricht moet worden. Dit is met name het geval aan het einde van de ochtend, begin van de middag. Er is dan een besparing op inzet van personeel, inclusief reistijd en reiskosten.

Deze opbrengsten zijn de belangrijkste opbrengsten voor een maatschappelijke businesscase. In 2010 is vanuit een pilot en vooral op geleide van de producent Innospense een dergelijke maatschappelijke businesscase opgesteld. Hiermee is men in contact kunnen komen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en andere landelijke stakeholders, waaruit een specifieke financieringsregeling is ontstaan (zie verder). Zoals bij veel ehealth thuis producten is het een zorgorganisatie die investeert, maar landen de opbrengsten elders. In dit geval de besparing op de persoonlijke verzorging bij de zorgverzekeraar van de betreffende cliënten.

De financieringsregeling farmaceutische telezorg beoogt een thuiszorgorganisatie te compenseren.
In 2019 heeft Vilans een project lopen waarbij de maatschappelijke businesscase voor de Medido opnieuw onder de loep wordt genomen en herijkt. De businesscase zoals die nu gebruikt wordt is gebaseerd op de financieringsregeling. Bij de herijking wordt er ‘’zuiver’’ naar gekeken, zonder de subsidie. De financiering is namelijk alleen voor cliënten met een indicatie thuiszorg inclusief de handeling aanreiking medicatie. Er zijn ook veel cliënten die deze indicatie niet hebben. Dit lijkt de verdere groei van het gebruik te remmen.

Financieringsregeling

Er is een financieringsregeling voor onder de noemer 'farmaceutische telezorg'. Deze vergoedt per cliënt 2,5 uur per maand extra persoonlijke verzorging aan de zorgorganisatie mits de cliënt een indicatie heeft voor persoonlijke verzorging en mits inclusief medicatie aanreiking.

Dementie in het gevorderde stadium

Op enig moment tijdens het dementieproces zal ook de medicijndispening met check op afstand niet meer bruikbaar zijn. Men krijgt bijvoorbeeld niet meer bedacht dat er op de knop gedrukt moet worden ter bevestiging van de aanname van de medicatie. Of men krijgt de zakjes niet meer open.

Dan rest er nog één oplossing: het aanreiken van de medicatie of het direct toedienen van de medicatie door de wijkverpleging die hiervoor aan huis moet komen.

In het overzicht (pdf) is dit moment gezet aan het begin van het gevorderde dementie stadium.

Lees verder over medicijnverstrekking met check op afstand

Facebook Twitter LinkedIn

Abonnee worden?

Welke mogelijkheden bieden domotica en waar moet je op letten? De kenniscirkel van Vilans biedt onafhankelijke informatie in de vorm van productvergelijking, voorbeeldprojecten, programma’s van eisen, workshops en tips voor financiering. Persoonlijk en altijd op maat gesneden!

Geïnteresseerd? Lees meer informatie en meld je aan!

domoticawonenzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.