Leefstijlmonitoring

U bevindt zich hier: Home | Dementie thuis | Dossier Dementie thuiswonen | Leefstijlmonitoring

Leefstijlmonitoring

Leefstijlmonitoring

De belangrijkste doelgroep waarvoor leefstijlmonitoring nu wordt toegepast is de alleenwonende persoon met dementie. Leefstijl- of leefpatroonmonitoring geeft inzicht in langzame veranderingen in het dagelijks leefpatroon van alleenwonende mensen. Door middel van sensoren in de woning en een computerprogramma krijgen de mantelzorgers, de casemanager, een andere begeleidende thuiszorgmedewerker zoals de wijkverpleging en eventueel andere betrokken zorgverleners informatie over het functioneren van thuiswonende ouderen.

Leefstijlmonitoring geeft zorgmedewerkers die de cliënt met dementie begeleiden, maar ook andere betrokkenen zoals familie, een beter beeld van de actuele situatie via een smartphone app. Zonder dat er camera’s aan te pas komen, biedt het systeem mogelijkheden om te monitoren aanvullend op de reguliere bezoeken. Met behulp van leefstijlmonitoring zie je een crisissituatie vaak eerder aankomen, waardoor je eerder kan ingrijpen.

In februari 2015 hebben stakeholders van Alzheimer Nederland een top 3 vastgesteld voor de meest relevante technologie voor thuiswonende mensen met dementie. Op nummer 1 stond: 'Het monitoren in huis van gedrag en activiteiten op die aspecten waarvoor effectieve interventies beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld het herkennen van verhoogd toiletgebruik ten gevolge van urineweginfectie, veranderingen in het dag/nachtritme en slaapstoornissen, preventie van vallen.' Leefstijlmonitoring vult dit in.

Een kenmerk van ‘’echte’’ leefstijlmonitoring is dat de eerste weken na het aanbrengen van het sensorennetwerk in de woning het normale dagelijkse leefpatroon wordt vastgelegd. Er zijn systemen die dit automatisch doen: het wordt ingeleerd. Dit is zelflerende technologie. Na deze eerste weken van vastlegging van het normale dagelijkse leefpatroon geeft het systeem actieve notificaties in de app voor de mantelzorg en eventuele professionele zorgverlener: gele en rode meldingen. Een gele melding is een opmerkelijke afwijking van het dagelijks leefpatroon die aandacht behoeft, maar niet acuut. Een rode melding is een afwijking van het dagelijks leefpatroon die meteen aandacht behoeft. Dit type meldingen worden in de smartphone meteen op de voorgrond gezet, zonder dat de app zelf geopend hoeft te worden.

Dit is van belang omdat er aanbieders zijn van zorgtechnologie die hun product leefstijlmonitoring noemen, maar het niet is.
Leefstijlmonitoring wordt specifiek benoemd als te financieren zorgtechnologie onder de tijdelijke Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET). (Thuis)zorgorganisaties kunnen onder de regeling subsidie aanvragen voor opschaling, mits minimaal 10 cliënten van deze zorgorganisatie leefstijlmonitoring gebruiken.
De meeste systemen worden nu via de thuiszorg ingezet. Mantelzorgers kunnen deze systemen ook direct aanschaffen onder een abonnement per maand.

Op deze website is een uitgebreid dossier opgenomen over Leefstijlmonitoring.

In het overzicht (pdf) is aangegeven dat leefstijlmonitoring vanaf het begin van het middenstadium van dementie wordt toegepast. Vroegsignalering van een crisissituatie is een belangrijke functie van leefstijlmonitoring. Aan het einde van het middenstadium treedt vaak een dergelijke crisis op, veroorzaakt bijvoorbeeld door dan intredende nachtelijke onrust. Maar om die vroegsignalering van een crisis goed te kunnen doen dient deze technologie wel tijdig ingezet te worden. Onder andere hierom is het een aanbeveling leefstijlmonitoring van het begin van het middenstadium toe te passen. Meer informatie staat bij Effecten van Leefstijlmonitoring (onder 'Crisissituatie vanuit het dementieproces').

Niet geschikt voor directe noodsituatie

Leefstijlmonitoring op zich is niet geschikt voor het signaleren van een directe noodsituatie - zoals een valpartij - de hele woning dekkend en met gegarandeerde reactietermijnen gedurende 24 uur per dag. Leefstijlmonitoring sec is daarom géén vervanging van actieve personenalarmering. In het overzicht (pdf) wordt daarom ook apart geavanceerde bewaking onderscheiden. Beschikbare systemen voor leefstijlmonitoring kunnen namelijk wel uitgebreid worden met noodsituatie detectie de hele woning dekkend en met gegarandeerde reactietermijnen gedurende 24 uur.

Wet Zorg en Dwang

Op leefstijlmonitoring is in principe de Wet Zorg en Dwang (WZD, per 1-1-2020) van toepassing, als deze technologie via de thuiszorg wordt toegepast bij mensen met psycho-geriatische problematiek.  Volgens de WZD kunnen alle vormen van elektronisch toezicht een vorm van onvrijwillige zorg worden, ongeacht 'nietsziende' infrarood bewegingssensoren of camera, bij mensen met psycho-geriatische problematiek of een verstandelijke beperking. Toepassing is toegestaan mits de cliënt en diens cliëntvertegenwoordiger toestemming heeft gegeven. Is deze toestemming er niet, dan kan het eventueel nog toegepast worden, maar alleen na het volgen van een relatief zware procedure met onder andere een multidisciplinair overleg, inzet van een WZD-functionaris.

Van belang is dat ook de cliënt zelf toestemming geeft. Laat deze op een of andere manier verzet blijken tegen de sensoren dan is er sprake van geen toestemming en is er sprake van onvrijwillige zorg.

Dit is alleen van toepassing als het systeem via de thuiszorgorganisatie bij de cliënt in huis komt en vooral dat zorgprofessionals er direct bij betrokken zijn. Is dit niet het geval – de mantelzorg schaft het zelf aan en past het toe – is de Wet Zorg en Dwang niet van toepassing.

.

Facebook Twitter LinkedIn

Abonnee worden?

Welke mogelijkheden bieden domotica en waar moet je op letten? De kenniscirkel van Vilans biedt onafhankelijke informatie in de vorm van productvergelijking, voorbeeldprojecten, programma’s van eisen, workshops en tips voor financiering. Persoonlijk en altijd op maat gesneden!

Geïnteresseerd? Lees meer informatie en meld je aan!

domoticawonenzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.