Beschikbare apps

U bevindt zich hier: Home | Dementie thuis | Dossier Dementie thuiswonen | Beschikbare apps

Beschikbare apps

Wat is een app?

Het woord ‘app’ staat voor applicatie: een computerprogramma voor een tablet of een smartphone. Deze apps zijn meestal aangepast aan het grotere scherm van een tablet of aan het kleinere scherm van een smartphone. Deze apps zijn te downloaden uit een app-store. Welke app-store is afhankelijk van het besturingssysteem van de tablet of smartphone:

  • Android: Google Play Store
  • iOS van Apple: App Store of iTunes
  • Windows van Microsoft: Windows Store

Een overzicht van voor mensen met dementie mogelijk bruikbare en relevante apps is te vinden op de website van Alzheimer Nederland: https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/apps-voor-mensen-met-dementie

Voorkeur voor specifieke senioren tablet-PC

Deze apps functioneren in principe op eigen hardware van een persoon met dementie, bijvoorbeeld een PC of tablet. Dit wordt 'bring your own device' genoemd. Het is inmiddels een ervaring dat gebruik van deze algemene hardware relatief snel niet meer mogelijk is bij mensen met dementie en zelfs al bij mild cognitieve impairment. Men raakt snel de weg kwijt als per ongeluk op een verkeerde knop is gedrukt. Een mogelijkheid die dan nog overblijft is bijvoorbeeld een aangepaste tablet-PC.

Deze ontwikkeling is te zien bij de Dementia-app, die onder andere vergoed wordt door zorgverzekeraar CZ-groep: dit is een afzonderlijke, relatief uitgebreide app, maar heeft een nieuwe verschijningsvorm gekregen in de vorm van de Memory Lane van Roxelane Care. Het aanbod omvat een aangepaste tablet-PC (zie afbeelding) en een aangepaste smartphone. Kenmerkend:

  • Het startscherm is zo eenvoudig als mogelijk
  • Knoppen van het besturingssysteem Android zijn niet zichtbaar, zodat de gebruiker niet kan verdwalen
  • Aan de kant van de mantelzorger een app waarmee het apparaat aan de kant van de persoon met dementie op afstand kan worden beheerd.

Memory Lane

Hoewel de namen Roxelane en Memory Lane een buitenlandse partij suggereren gaat het om een Nederlands bedrijf en product.

De oorspronkelijke dementia-app, te downloaden voor algemene tablet-PC’s enz, bestaat ook nog. Verzekerden van zorgverzekeraar CZ Groep en bijvoorbeeld mantelzorgers woonachtig in de gemeente Zoetermeer kunnen 1 jaar gratis gebruik maken van de dementia app. Bij CZ-groep: Of de persoon met dementie of een mantelzorger moet hiervoor zijn zorgverzekering hebben lopen bij CZ Groep.

Opmerking: zoals de naam van het product al aangeeft ligt het accent op geheugen-ondersteuning via de agenda-functie: het op het juiste moment laten zien van herinneringen. Uit onderzoeken en ervaring is inmiddels wel vastgesteld dat juist op dit punt een sociale robot beter werkt dan een scherm. De persoon met dementie gaat namelijk een sociale relatie met de robot aan en niet met een scherm. De sociale robot geeft de herinneringen met een gesproken boodschap, wat beter werkt dan een tekstbericht op een scherm. Daar staat tegenover dat de sociale robot beperkter in functionaliteit is. Bijvoorbeeld foto’s kijken en beeldbellen kan niet via de sociale robotica, die tot nu toe op de markt is.
Kijk verder onder sociale robotica.

Lees verder:

Website Roxelane Memory Lane: https://www.memorylane.care/
Memory Lane en oorspronkelijke dementia-app op website Roxelane: http://roxelane.nl/nl/healthcare/

Uw Compaan

Een ander al langer bestaand voorbeeld is de 'Uw Compaan' .

Dit product is een tablet met een gebruikersinterface specifiek ontwikkeld voor ouderen gekoppeld aan een portal voor aansturing op afstand van de tablet door de mantelzorg. Het biedt daarnaast nog diverse functies, waaronder beeldbellen, agenda deling & planning.

Beschikbare apps ouderen

Het oorspronkelijke product is een Samsung-tablet verpakt in een houten behuizing. Wel is het gehele Android startscherm verborgen en is het zichtbare startscherm aangepast voor gebruik door ouderen. Beeldbellen gaat via Skype. Er is een nieuwere versie zonder houten behuizing.

Dit product wordt in principe direct verkocht aan mantelzorg & ouderen zelf, maar er zijn enkele zorgorganisaties die er mee werken.

Een aantal gemeenten financieren de ‘’Uw Compaan’’ in het kader van bestrijding van eenzaamheid en bieden het zelf actief aan. Dit zijn onder andere de gemeente Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelveen. De gemeenten zijn er zelf ook actief op: zie hieronder de presentatie van de gemeente Haarlemmermeer.
De ‘’Uw Compaan’’ is niet specifiek ontwikkeld voor mensen met dementie, maar er is wel een Europees technologie ontwikkelingsproject gestart onder de naam RESILIEN-T. ‘’Resilient’’ staat voor veerkracht of weerbaarheid. Onder dit project wordt een samenhangende app voor de Compaan ontwikkeld ter ondersteuning van het zelfmanagement van mensen met Mild Cognitive Impairment (MCI). Dit onder andere op het gebied van voeding, bewegen enz. Het project heeft een loopduur van 3 jaar en is gestart in maart 2019. Maximaal 2 jaar na het einde van het project komt het resultaat op de markt en dat zal via ‘’Uw Compaan’’ gaan lopen.

Lees verder:

Website van Uw Compaan
Presentatie gemeente Haarlemmermeer, Toepassing Compaan in de gemeente Haarlemmermeer, januari 2019
Artikel over het Europese project RESILIEN-T, mei 2019

Op het voor geabonneerde organisaties toegankelijke deel van deze website is een vergelijking tussen de Memory Lane en de Compaan opgenomen.

Facebook Twitter LinkedIn

Abonnee worden?

Welke mogelijkheden bieden domotica en waar moet je op letten? De kenniscirkel van Vilans biedt onafhankelijke informatie in de vorm van productvergelijking, voorbeeldprojecten, programma’s van eisen, workshops en tips voor financiering. Persoonlijk en altijd op maat gesneden!

Geïnteresseerd? Lees meer informatie en meld je aan!

domoticawonenzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.