Care@home van Essence (Israël) / cAlarmSense via FocusCura

U bevindt zich hier: Home | Leefstijlmonitoring | Care@home van Essence (Israël) / cAlarmSense via FocusCura

Care@home van Essence (Israël) / cAlarmSense via FocusCura

FocusCura is een in de thuiszorgtechnologie dominante marktpartij. Het is een zogenoemd intermediair bedrijf voor thuiszorgtechnologie: een thuiszorg organisatie wordt volledig ontzorgt op het terrein van thuiszorgtechnologie, waardoor de organisatie zich kan blijven focussen op de zorg.

Een voorbeeld is de personenalarmering. FocusCura verzorgt belangrijke schakels van de keten voor personenalarmering. Een thuiszorgorganisatie biedt op haar website personenalarmering aan, waarbij bij aanmelding wordt doorverwezen naar FocusCura. Deze verzorgt vervolgens het gehele proces van contact met de klant (oudere zelf en/of diens mantelzorg), installatie en operationalisatie, voorlichting en facturering. De operationalisatie omvat dan ook de aansluiting op een zorgcentrale voor personenalarmering van of de thuiszorgorganisatie zelf of elders. De thuiszorg zelf verzorgt dan de professionele alarmopvolging indien gewenst door de betreffende cliënt. Het administratieve proces hierachter wordt weer verzorgd door FocusCura.

Het aantal klanten personenalarmering dat FocusCura bedient bedraagt circa 65.000 (Onderzoek Vilans in opdracht van Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2017). Hiertoe heeft dit intermediaire bedrijf voor thuiszorgtechnologie met tientallen thuiszorgorganisaties contracten.

Bij de personenalarmering en ook bij andere type thuiszorgtechnologie is men sterk sturend in welke type alarmeringsapparatuur wordt gebruikt. Men levert in feite de technologie aan de thuiszorgklanten.
Een aantal organisaties voor thuiszorg hebben zodanige contracten met FocusCura dat het bedrijf over de volle breedte van thuiszorgtechnologie bepaalt welke technologie wordt toegepast bij de klanten. Interne kennis over zorgtechnologie binnen de zorgorganisatie wordt geminimaliseerd of is uiteindelijk helemaal afwezig.

FocusCura heeft als intermediair bedrijf voor thuiszorgtechnologie een overkoepelend contract gesloten met de Israëlische producent voor onder andere thuiszorgtechnologie Essence-group om de technologie van dit bedrijf te verkopen in Europa. Essence is een zogenoemde ‘’white label’’ producent: men levert apparatuur aan derden – zoals FocusCura – die het dan onder een eigen label/naam op de markt brengt. In het geval van FocusCura wordt (voor Nederland) het label cAlarm Home gebruikt bij de personenalarmering.

Hieronder de links naar webpagina’s met respectievelijk het Israëlische product en het aanbod van FocusCura:

Relevant is dat FocusCura actief stuurt op de inzet van de apparatuur van Essence bij de circa 65.000 klanten voor personenalarmering die men via de thuiszorgorganisaties onder contract heeft.

Leefstijlmonitoring Care@home Pro/cAlarm Sense

FocusCura biedt de leefstijlmonitoring van het Israëlische Essence aan. Het is hierbij een uitbreidingsvariant van de personenalarmering.

Hieronder de links naar webpagina’s met respectievelijk het Israëlische product en het aanbod van FocusCura:

Een belangrijk verschil met het systeem Sensara Home is dat Sensara niet is gebaseerd op/gebouwd is rond apparatuur voor personenalarmering en het systeem van Essence/aanbod van FocusCura wel. Het Sensara Home-systeem is stand alone leefstijlmonitoring.

Een relatief commercieel voordeel voor FocusCura is dat bij doorvoering van de vervanging van de circa 65.000 uitstaande apparaten voor personenalarmering door de apparatuur van Essence er een basis ontstaat om deze op eenvoudige wijze uit te breiden met leefstijlmonitoring. Het basisplatform + aansluiting op een zorgcentrale is al immers aanwezig.

Daar staat weer tegenover dat Sensara ook een variant heeft voor de intramurale setting in met name de intramurale dementiezorg onder de noemer Sensara ProCare. Deze wordt inmiddels op redelijke grote schaal toegepast. Dat heeft Essence niet, terwijl FocusCura als intermediair bedrijf voor thuiszorgtechnologie niet actief is op de markt voor de intramurale ouderenzorg. Dit is op zijn beurt het relatieve commerciële voordeel voor Sensara.

Pilots van FocusCura

FocusCura heeft eind 2015 3 kleine pilots uitgevoerd- telkens 2 systemen voor een paar maanden - met het  systeem van het Israëlische Essence. Dit in het kader van een haalbaarheidsonderzoek. De kleinschalige pilots hebben plaatsgevonden bij de zorgorganisaties Proteion (Noord-Limburg), Cordaan (Amsterdam) en TSN.

Op basis van het haalbaarheidsonderzoek heeft FocusCura besloten het betreffende systeem van Essence op de markt te brengen.

Vanaf juni 2017 is dit opgevolgd door de invulling door FocusCura van het project Virtueel Verzorgingshuis van de zorgorganisatie Cordaan te Amsterdam. Dit project zou starten met 10 aangesloten cliënten met een uitbreiding naar 150 na de zomer. Behalve het systeem via FocusCura omvat het concept ‘’virtueel verzorgingshuis’’ ook een persoonlijke wooncoach.

Dit project is de directe opvolger van een gestrand project van Cordaan met Philips Caresensus. Philips heeft voorjaar 2017 de marktintroductie van het in feite Amerikaanse systeem Caresensus in Europa on hold gezet. Lees verder over de achtergrond hiervan.

Verder informatie over het project Virtueel verzorgingshuis van Cordaan.

Per medio 2018 heeft Cordaan echter besloten te stoppen met de leefstijlmonitoring via FocusCura. Men is overgestapt naar Sensara Home Care.

Op het voor geabonneerde organisaties toegankelijke deel is informatie opgenomen over de pilots en projecten met dit systeem voor leefstijlmonitoring op de markt gebracht door FocusCura.

Technische informatie

Het systeem van Essence kan aangesloten worden op een Universele Meldbank Ouderenalarmering, de UMO-zorgcentrale van Verklizan zoals die bij een groot aantal organisaties voor personenalarmering in gebruik is. Dit geldt ook voor de systemen Sensara en Livind, maar vooralsnog niet voor CareSensus van Philips.

Facebook Twitter LinkedIn

Abonnee worden?

Welke mogelijkheden bieden domotica en waar moet je op letten? De kenniscirkel van Vilans biedt onafhankelijke informatie in de vorm van productvergelijking, voorbeeldprojecten, programma’s van eisen, workshops en tips voor financiering. Persoonlijk en altijd op maat gesneden!

Geïnteresseerd? Lees meer informatie en meld je aan!

domoticawonenzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.