[Blog] Informatie-uitwisseling: een wereld te winnen voor de zorg

U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws | [Blog] Informatie-uitwisseling: een wereld te winnen voor de zorg

[Blog] Informatie-uitwisseling: een wereld te winnen voor de zorg

8 maart 2017

Binnen de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg wordt 24 uur per dag zorg en ondersteuning geboden. Heldere communicatie en afstemming tussen zorgmedewerkers is een randvoorwaarde voor goede zorg. Mede dankzij Elektronische Cliënten Dossiers (ECD’s) en domotica systemen zijn medewerkers op de hoogte van de actuele zorg- en ondersteuningsvraag van de cliënt, zowel overdag als ‘s nachts. Maar werkt dit in de praktijk ook zo? En wat moet er gebeuren om de informatieoverdracht te verbeteren?

Het afgelopen jaar heeft Vilans de samenwerking tussen dag- en nachtzorg onderzocht. Samen met zorgorganisaties en leveranciers hebben we de kansen en barrières om informatie uit ECD’s en domotica systemen uit te wisselen, in kaart gebracht. Uitwisseling van informatie in deze systemen is van belang om te zorgen dat medewerkers op het juiste moment van de juiste informatie zijn voorzien. In de praktijk blijkt echter dat medewerkers zich vaak slecht geïnformeerd voelen. Veel informatie blijft onderbenut en ze moeten informatie nog steeds handmatig overtypen van het ene naar het andere systeem. Voorbeelden hiervan zijn verhuizingen of aan- en afwezigheid van de cliënt.

‘Er vindt vrijwel geen automatische informatie-uitwisseling plaats terwijl zowel cliënt als medewerker hier baat bij heeft.’

informatie-uitwisseling een wereld te winnen voor de zorg

Informatie-uitwisseling op de landelijke agenda

Het vraagstuk van informatie-uitwisseling komt steeds meer onder de aandacht op landelijk niveau, denk bijvoorbeeld aan het Informatieberaad van VWS. Daarin staat informatie-uitwisseling tussen zorgorganisaties vaak centraal, terwijl juist ook de verbinding binnen organisaties belangrijk is. We zien dat het waardevol is om ervaringen uit de praktijk te bundelen. Met behulp van het onderzoek Een integraal zorgsysteem willen we het landelijk debat voeden met voorbeelden en casussen.

Tips realisatie betere informatie-uitwisseling

Uit ons onderzoek bleek dat het niet eenvoudig is om de precieze informatiebehoeften te achterhalen bij zorgmedewerkers. Nachtzorgmedewerkers gaven bijvoorbeeld aan dat ze behoefte hebben aan één overzicht met actuele informatie over de cliënt.

Inzicht in de behoeften is nodig voordat je kunt bepalen hoe systemen, en de koppeling daartussen, eruit moeten zien.

De vraag is hoe informatie-uitwisseling gerealiseerd kan worden op een manier die betaalbaar en schaalbaar is. Hieronder twee tips:

  1. Start met kleine experimenten
    Begin met experimenteren op kleine schaal om een beter beeld te krijgen van de informatiebehoefte bij zorgmedewerkers en oplossingen die daarbij kunnen ondersteunen. Soms kan een andere vorm van rapportage al tot een betere overdracht leiden zonder dat het systeem aangepast moet worden. Door te experimenteren zie je stapsgewijs wat wel en niet past binnen de organisatie. Als iets aanslaat kan je daar op voortborduren.
  2. Deel je ervaringen
    Deel de ervaringen en lessen uit de experimenten binnen een breder verband. Betrek leveranciers, verschillende zorgmedewerkers, maar bijvoorbeeld ook mantelzorgers. Zo creëer je een breder draagvlak en kunnen vervolg stappen gezamenlijk worden gezet. Het afgelopen jaar bleek het heel waardevol om leveranciers en zorgorganisaties bij elkaar te brengen. Tijdens een bijeenkomst ‘Een integraal zorgsysteem’ deelden zij voorbeelden met elkaar van behoeften en oplossingen voor dit vraagstuk. Daarnaast werd de urgentie erkend om hier gezamenlijke afspraken over te maken. Zelfs als een oplossing niet werkt, komen we een stap verder!

"

Zorg en technologie werken samen

Oplossingen waarin alle betrokken partijen samenwerken worden gestimuleerd en omarmd als dé manier om dit vraagstuk in de sector aan te pakken. Door in te zoomen op een specifieke casus (dag- en nachtzorg), zijn we samen met leveranciers en zorgorganisaties in staat geweest om het gemis van een koppeling tussen het ECD en domotica te benoemen. Sommige zorgorganisaties zijn vooral nog de dag- en nachtzorg aan het verbinden zodat zij beter op elkaar zijn ingespeeld. Andere organisaties zijn al verder en benutten de mogelijkheden van technologie steeds meer. Bij Prisma gaan ze dit jaar bijvoorbeeld samen met hun leveranciers een eerste koppeling realiseren tussen het ECD en hun nachtzorgsysteem.

Zorgorganisaties en leveranciers moeten zelf verbinding verbeteren

Om te voorkomen dat de complexiteit van het vraagstuk de ontwikkelingen binnen de sector vertraagd, is het ontzettend belangrijk dat zorgorganisaties en leveranciers zelf de verbinding tussen medewerkers en systemen gaan of blijven verbeteren. Dit heeft direct voordeel voor de organisatie, de medewerker én de cliënt. Wacht niet af wat anderen doen of tot je iets wordt opgedragen. Er zijn genoeg kansen om de zorg te verbeteren, ook zonder of voordat er standaarden zijn. Met wie zoek jij de verbinding?

Facebook Twitter LinkedIn

Abonnee worden?

Welke mogelijkheden bieden domotica en waar moet je op letten? De kenniscirkel van Vilans biedt onafhankelijke informatie in de vorm van productvergelijking, voorbeeldprojecten, programma’s van eisen, workshops en tips voor financiering. Persoonlijk en altijd op maat gesneden!

Geïnteresseerd? Lees meer informatie en meld je aan!

domoticawonenzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.