Financiering van leefstijlmonitoring

U bevindt zich hier: Home | Leefstijlmonitoring | Financiering

Financiering van leefstijlmonitoring

Leefstijlmonitoring is een vorm van zorg op afstand of thuiszorgtechnologie, zoals beeldschermzorg.  De effecten van de inzet van deze vorm van zorg op afstand is maatschappelijk gezien financieel positief.

Positieve effecten

De maatschappelijke business-cases onder systemen als Livind en Sensara zijn positief door aangetoonde effecten, opbrengsten:

  • Verminderde subjectieve stress van de mantelzorg & verbetering van de kwaliteit van leven van de mantelzorg met als verwacht effect uitstel van de verpleeghuisopname bij mensen met dementie. Dit is een indirecte indicatie voor uitstel van de verpleeghuisopname.
  • Voor de aanvullende geavanceerde bewaking zoals Sensara en het Israëlische systeem van Essence (via FocusCura) die heeft, is er een directe indicatie voor uitstel van de verpleeghuisopname bij mensen met dementie in het meer gevorderde stadium.
  • Vroege waarschuwing bij crisissituaties waardoor de kosten gedurende crises minder zijn  of een crisis voorkomen kan worden. Dit laatste is met name van toepassing bij het vroegtijdig kunnen signaleren van een urineweg infectie, waardoor een (mogelijk) delier voorkomen kan worden.
  • Efficiënter overleg tussen bijvoorbeeld een casemanager dementie en een mantelzorger.
  • Nachtzorg aan huis vervangen door leefstijlmonitoring als die nachtzorg wordt ingezet voor alleen het checken van de situatie.

Dit zijn elementen van een zogenoemde business-case, waarbij de genoemde elementen de opbrengsten zijn. In juli 2016 is een business-case leefstijlmonitoring beschikbaar gekomen vanuit het project Leefstijlmonitoring in de zorg, Friesland. Dit is opgesteld door Vilans en gebaseerd op het onderzoek wat hier heeft plaatsgevonden.

Download de publicatie Maatschappelijke Business Case Leefstijlmonitoring in Friesland (pdf). Door: Johan van der Leeuw, Vilans, september 2016.

Van belang is dat de maatschappelijke business-case van leefstijlmonitoring (& bewaking) positief is, maar de business-case voor de zorgorganisatie niet. De hiervoor genoemde opbrengsten landen vooral bij de zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet) of zorgkantoor (Wet langdurende zorg).

Daarom is financiering via de zorgverzekeraar en/of het zorgkantoor van belang. Hierop zijn medio 2016 ontwikkelingen: zie de onderstaande download ('Handreiking') en de twee onderliggende pagina’s over financiering van thuiszorgtechnologie in het algemeen:

Downloaden

Handreiking contractering thuiszorgtechnologie (pdf, Vitaal Thuis, juli 2016). Hoofdauteur: Emi van Galen, Actiz (e.van.galen@actiz.nl, tel: 030 - 2739493).

Toelichting

Dit document is de weerslag van overleg in de eerste helft van 2016 tussen ActiZ, de zorgverzekeraar CZ-groep en het Ministerie van VWS. Het is voornamelijk opgesteld door ActiZ en geeft weer hoe structurele financiering van thuiszorgtechnologie vorm gegeven kan worden onder de aanspraak wijkverpleging van de Zorgverzekeringswet.

In het voor geabonneerde organisaties toegankelijke deel van deze website is als te downloaden document opgenomen: ‘Financieringsmogelijkheden leefstijlmonitoring, stand van zaken medio 2016’.

Facebook Twitter LinkedIn

Abonnee worden?

Welke mogelijkheden bieden domotica en waar moet je op letten? De kenniscirkel van Vilans biedt onafhankelijke informatie in de vorm van productvergelijking, voorbeeldprojecten, programma’s van eisen, workshops en tips voor financiering. Persoonlijk en altijd op maat gesneden!

Geïnteresseerd? Lees meer informatie en meld je aan!

domoticawonenzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.